BUYER PERSONA: VOOR WIE SCHRIJF JE?

De buyer persona vertegenwoordigt je doelgroep. Het zijn de fictieve mensen die het gedrag van je doelgroep moeten simuleren. Denk bijvoorbeeld aan behoeften, motivaties, hindernissen en emoties. De buyer persona helpen je om je verhaal af te stemmen op je werkelijke doelgroep. In dit artikel leg ik je alles uit over het maken van de buyer persona.

De buyer persona koppelt dus als het ware de klantinformatie aan je doelgroep. Met de informatie die daaruit voortvloeit, kun je je content afstemmen op je doelgroep. Ook leer je wanneer je welke type content in de klantreis moet laten zien. Dat is belangrijk als je de (potentiële) klant wilt motiveren om de gewenste handeling te maken.

Laptop keyboard buyer persona

Maar hoe maak je zo’n buyer persona? Wat is daarvoor nodig en hoe kom je aan de juiste informatie? Er zijn verschillende manieren waarop je aan deze informatie kunt komen (zeker anno 2022). Als je beschikt over een mobiel apparaat dan ben je al voor 90 procent op de goede weg! Maar om je 100 procent op weg te helpen, leg ik je uit wat je precies kunt doen.

Meten is weten.

Voordat je überhaupt een buyer persona kunt maken, moet je eerst een doelgroepanalyse doen. Zo leer je:

1. Wie je doelgroep is.
2. Wat ze willen horen of weten.
3. Op welke manier ze de informatie (willen) ontvangen.

Om achter deze dingen te komen moet je de mensen observeren. Kijk bijvoorbeeld naar waar je klanten het meest actief zijn (zowel online als offline). Ontdek ook welke socialmediakanalen ze gebruiken om hun informatie te verkrijgen. Kortom: observeer en omschrijf de geografische kenmerken, demografische kenmerken, koop- en gebruiksgedrag van je doelgroep.

Pains

Zodra je die observaties hebt gemaakt, kun je achterhalen wat de pijnpunten van de klant zijn. Deze zijn van invloed op de keuze die je doelgroep maakt wanneer ze een product of dienst kiezen. Misschien heeft je doelgroep bepaalde zorgen of een negatief beeld. Het kan ook zijn dat je doelgroep negatieve ervaringen heeft en daardoor bevooroordeeld is. Deze dingen vormen dus hindernissen (‘pains’) voor je buyer persona.

Gains

Logischerwijs is de ‘gain’ het tegenovergestelde van de ‘pain’. Eigenlijk is de gain dus de oplossing voor de pijnpunten van de klant. Die verwacht namelijk concrete (emotionele) voldoening te halen uit het contact met jou of jouw bedrijf (en uiteindelijk uit jouw dienst of product). Dat geldt bijna voor elke fase van de klantreis.

Uiteindelijk moet je de informatie uit de observaties dus koppelen aan de kenmerken van de ‘buyers persona’. Soms heb je genoeg aan één persona, soms moet je er meerdere maken. Dat laatste is het geval als je verschillende soorten doelgroepen aanspreekt. Creëer in dat geval voor elke doelgroep een eigen buyers persona.

Wie is je buyer persona?

Door je ijkpersoon een gezicht te geven maak je je doelgroep tastbaar. Gebruik de data uit je observaties en benoem alle kenmerken van de doelgroep om de persona aan te duiden. Je hebt het dus niet over een anoniem persoon, maar over ‘Mirjam van Human Resources met twee kinderen die graag tuiniert’.

Daar houdt het nog niet op. Stel je zelf de vragen: Welke zorgen heeft mijn persona? Wat wil mijn ijkpersoon hebben? Waar zoekt hij of zij naar en welke doelen heeft de buyer persona? Die vragen zijn belangrijk om te ontdekken wat je persona motiveert en activeert. Houd er rekening mee dat je via deze weg dus ook kan leren wat hen tegenhoudt.

Al deze vragen moeten dus het antwoord geven op de vraag wie je buyer persona is. Nu kun je de persona vervullen in zijn of haar behoefte naar informatie. Dat doe je door je verhaal af te stemmen op je doelgroep (de buyer persona of ‘ijkpersoon’). Dat kan bijvoorbeeld door een pitch die uitlegt hoe je diensten of producten de problemen van de persona oplossen.

Leg dus uit hoe je de ‘pains’ van de klant kunt oplossen en het voordeel dat het hem of haar oplevert. Hierdoor verhoog je je conversie.

Essentie van de buyer persona.

Het schrijven van de content is de laatste en belangrijkste stap. De content moet namelijk zo goed mogelijk zijn afgestemd op je doelgroep. Uit je observaties en onderzoeken moet dus ook blijken welke schrijfvorm je gaat toepassen. Misschien moet je informeel schrijven, veel humor toepassen en je persona met ‘je’ aanspreken. Of juist door formeel te schrijven en met de u-vorm.

Dus door je klanten te observeren gedurende de klantreis ontdek je welke informatiebehoefte de klant heeft. Zo kun je precies in de juiste fase van de klantreis de juiste content aanbieden. Daarmee stimuleer je de klant om de gewenste handeling uit te voeren. Je verhoogt uiteindelijk dus je conversie door je verhaal af te stemmen op je doelgroep.

Als tekstschrijver zorg ik voor zichtbaarheid door je blogs, teksten en verhalen volledig SEO geoptimaliseerd te schrijven. Zo wordt je sneller gevonden door je doelgroep en verhoog je je conversie. Weten hoe ik je kan helpen? Neem dan contact met me op via de contactpagina. Volg me ook op Instagram en op LinkedIn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *